Spuitgieten, TSG, lakken en assembleren van uw kunststof behuizingen en technische componenten
VACATURES

  • Streetplug Charger.jpg

Spuitgieten van kunststof en duurzaamheid: een uitdagende combinatie

Plastic heeft in de publieke opinie niet altijd de beste reputatie. Feit is, dat kunststof zich in de laatste 100 jaar heeft ontwikkeld tot een niet weg te denken materiaal. Een materiaal dat in de combinatie van eigen gewicht, eigenschappen, kosten en vormvrijheid geen gelijke heeft.

Energiebesparing door spuitgieten van kunststof toe te passen

In de vliegtuigindustrie worden zeer veel spuitgietdelen toegepast: het lage eigen gewicht van het materiaal heeft een positieve invloed op het brandstofverbruik zonder in te boeten op brandveiligheid. In steeds meer gevallen maken kunststof spuitgietdelen onderdeel uit van de keten van elektrische laadoplossingen voor o.a. EV’s en de verzorging van windenergie.

Ondanks alle zeer positieve eigenschappen van kunststof kan ook Pekago er niet omheen dat verdere verduurzaming nodig is. We denken dan ook graag mee in oplossingen die uw product lichter maken of eenvoudiger te produceren (denk aan het integreren van functies in één onderdeel waardoor een product uit veel minder verschillende onderdelen en materialen gaat bestaan). Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van gerecyclede kunststoffen en van bijvoorbeeld watergedragen lakken.

Plastic recycling at Pekago

Duurzaamheid bij Pekago

Los van de verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd op het gebied van productontwikkeling, is Pekago aan het werk om de milieu-impact van de eigen processen te verminderen. In de afgelopen jaren is onder andere hard gewerkt aan:

  • Reductie van kunststofafval
  • Verkorten van omsteltijden
  • Het voorzien van de gehele fabriek en de kantoren van LED-verlichting
  • Diverse maatregelen om de energiekosten te verlagen

Daarbij wordt er continu geïnvesteerd in energiezuinige elektrische spuitgietmachines en randapparatuur. Zo zijn vanaf 2016 inmiddels een 550, 750, 800 en 2100T Haitian-spuitgietmachine geïnvesteerd met een 40% lagere energiebelasting (alles groene stroom!) als voorgaande generaties.

De volgende grafiek laat zien wat we in de afgelopen jaren duurzaam aan energiebesparing hebben weten te bereiken:

Reduction of energy cost per kg plastic

MJA3/MEE

Pekago is aangesloten bij het Nederlands Rubber- en Kunststoffen instituut NRK en werkt hiermee samen aan het verduurzamen van het bedrijf. Dit doen we onder meer door te werken aan de MeerJarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3/MEE). We hebben zelfs een mooie pluim mogen ontvangen!

Reach en RoHS

Reach (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen) heeft als doel om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen chemische stoffen. Pekago is zich zeer bewust van de noodzaak om het leefklimaat te verbeteren en onderneemt actie waar nodig.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) is in het leven geroepen om het gebruik van verschillende gevaarlijke stoffen te beperken. Het gaat hierbij om kwik, lood, cadmium, chroom, PBB’s en PBDE’s. De laatste twee worden in kunststoffen gebruik als brandvertragers. Pekago garandeert met een RoHS-verklaring dat o.a.de gebruikte kunststoffen voldoen aan deze zware eisen.

Think plastic, think Pekago!

Neem contact op
Scroll naar boven