Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Landingspage tips

Draaiboek voor een succesvolle verhuizing van matrijzen

Belangrijke aandachtspunten bij aanvang

Bij aanvang van elk individueel matrijstransferproject zal door de nieuwe producent in samenspraak met de matrijseigenaar (de klant) een specifiek plan van aanpak moeten worden opgesteld. De volgende tips kunnen hierbij helpen:

Tip 1
Bepaal de verantwoordelijkheden in het project bij afnemer en leverancier. Dit voorkomt misverstanden en miscommunicatie.Tip 2: beoordeel de staat en standtijd van de matrijs. Door dit vooraf te bekijken en te beoordelen kunnen problemen achteraf worden voorkomen.

Tip 2
Beoordeel de staat en standtijd van de matrijs. Door dit vooraf te bekijken en te beoordelen kunnen problemen achteraf worden voorkomen.

Tip 3
Verzamel gegevens voor de benodigde machine en productieomgeving. Wat is voor het product benodigd? Op welke machine kan de matrijs minimaal draaien, rekening houdend met matrijsafmetingen en minimaal benodigd shotgewicht en sluitkracht? Zijn er aanvullende werkzaamheden en bijbehorende apparatuur benodigd?

 
Foto's van een matrijs geven de producent al veel informatie.

Tip 4
Ga na of alle benodigde onderdelen van matrijs en hulpapparatuur worden getransfereerd of dat deze wellicht eigendom zijn van de “oude” leverancier. Het kan hier gaan om productspecifieke nabewerkingsapparatuur, vonkdoorns, robotopnames, wisseldelen etc.

Tip 5
Ga de beschikbaarheid en levertijd van de te gebruiken kunststof na. Het kan voorkomen dat een bepaald type kunststof een lange levertijd heeft.

Tip 6
Check de eisen waaraan het product dient te voldoen. Klopt de informatie op papier nog met de werkelijkheid? Zijn alle technische tekeningen nog up to date?

Tip 7
Verzamel alle benodigde documenten en betrek deze vroeg in het traject. Denk hierbij aan matrijsovereenkomsten, kwaliteitsprotocollen etc.).

Tip 8
Bedenk dat het bij transfer van meerdere matrijzen niet altijd mogelijk is om alle proefspuitingen en productbeoordelingen tegelijk uit te voeren. Waar mogelijk kan semiparallel worden gewerkt.

Tip 9
Maak een gedetailleerde planning en vermeld daarbij (indien nodig) de productie van een eventuele overbruggingsserie.

Lees meer over de mogelijkheden van Pekago op het gebied van matrijstransfers.

Print