Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Sourcing van matrijzen

Pekago heeft ten behoeve van matrijsbouw in de afgelopen jaren een nauwe samenwerking met vaste partners opgebouwd.

Matrijsbouw vindt zowel in Nederland (bijvoorbeeld in de eigen fabriek in Goirle) als ook in China plaats. Afhankelijk van eisen, wensen en randvoorwaarden wordt per project geadviseerd over de meest geschikte mogelijkheid. Hierbij wordt naast de inkoopprijs zorgvuldig rekening gehouden met de TCO (total cost of ownership). De gewenste logistieke flexibiliteit, de mogelijkheid voor eventuele toekomstige technische wijzigingen en transportkosten van eventuele 0-series spelen daarbij een belangrijke rol. Ook verkrijgbaarheid van materialen (kunststof grondstoffen en staal) en bescherming van uw intellectuele eigendom, worden betrokken in het uiteindelijke advies.

Matrijzen uit China of Nederland: kwaliteit volgens onze specificaties
Pekago biedt haar klanten onvoorwaardelijk commitment. Dit betekent dat uitvoering, verantwoording, garantie en aansprakelijkheid, ook bij activiteiten in China bij Pekago ligt. Projectleiders van onze engineeringafdeling voeren het integrale project management uit en zijn uw vaste aanspreekpartner. Staalkwaliteit, matrijswerking en monsters worden individueel beoordeeld en vrijgegeven. De kwaliteitsborging vindt onder onze supervisie plaats conform ISO 9001:2008

Print