Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Project Management

Project Management: bewaking van kosten, voortgang en kwaliteit

Door gebruik te maken van een gestructureerd ontwikkelproces zorgen we ervoor dat de functie van het product, evenals kwaliteit, kosten en doorlooptijd van het project transparant en beheersbaar zijn. Als basis gebruiken we het programma van eisen, die we samen met u opstellen.


Afhankelijk van onze bijdrage gedurende het engineering traject kan dit programma beknopt of zeer uitgebreid zijn, met basiskeuzes voor materiaal en verwerking. Indien nodig kunnen FMEA's worden uitgevoerd om kritische elementen te identificeren.
De voortgang van het project in relatie tot de doelstellingen wordt regelmatig in een duidelijke rapportage getoond. Dit zorgt ervoor dat u als klant continu overzicht houdt over kosten en verloop van het project. Bijsturen en correcties zijn zo eenvoudig mogelijk. U communiceert direct met een daartoe aangestelde projectleider die tot en met vrijgave voor productie uw vaste aanspreekpunt blijft.

Print