Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Pekago op ESEF en AIX

ESEF
In maart was Pekago aanwezig op de technologie-beurs Esef in Utrecht. Vele van onze Nederlandse relaties bezochten onze stand; een fijne manier om dicht bij huis de contacten te verstevigen. Ook gaf de ESEF ons de gelegenheid om nieuwe contacten aan te knopen, waarvan we natuurlijk hopen dat die de komende tijd zullen opbloeien.

AIX
Ook op onze stand op de Aircraft Interiors Expo in Hamburg (in april) is veel koffie geschonken voor onze bezoekers. De toilet-units die we voor Diehl Comfort Modules maken trokken veel aandacht van voorbijgangers; een goede reden om een gesprek met hen aan te knopen.

Was u een van de bezoekers op onze stand in Utrecht of Hamburg?
Bedankt voor uw komst!

Print