Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Kennis in kunststof

Ontwikkeling, engineering en productie van kunststof onderdelen wordt gekenmerkt door vele technische en economische aspecten. Deze lopen uiteen van ontwerpvrijheid, materialen en technologieën tot investeringen en business cases. Daarnaast zijn modulariteit en de daarmee samenhangende flexibiliteit dikwijls van belang.

Pekago: leverancier van kennis in kunststof en kunststofverwerking
Pekago is met praktische kennis, ervaring en toepassing van diverse matrijs- en kunststofverwerkingtechnologieën graag uw partner waar het gaat om integratie van design, functie en maakbaarheid. Onze adviezen komen niet alleen tot stand op grond van technologieonafhankelijkheid (zo hebben wij de beschikking over meerdere ver- en bewerkingstechnologiëen), we realiseren ons dat creativiteit en innovatie het verschil maken en zekerheid bepalend is.

   

Vrijblijvend advies om kosten te besparen
De noodzaak om kosten te besparen is groot. Stijgende inkoopkosten en concurrentie uit lagelonenlanden maken de uitdagingen steeds groter. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe producten; ook bij bestaande producten worden steeds meer redesign projecten in het leven geroepen om op kosten te kunnen besparen. 
Lees meer...

  

Engineering: CAD, CAE, prototyping en matrijsconstructie geïntegreerd
Total cost of ownership vormt de rode draad binnen onze productontwikkeling en engineering.
Succesvolle integratie van design, functie en maakbaarheid en het realiseren van kostentargets is
ons specialisme bij uitstek.
Lees meer...

  

Project Management
Met een gestructureerd ontwikkelproces waarin gefaseerde vrijgavemilestones zijn opgenomen,
dragen wij er zorg voor dat zowel functie, kwaliteit, kosten als doorlooptijd voor de opdrachtgever
beheersbaar en transparant zijn. Het programma van eisen (PVE), dat wij in nauwe samenwerking
met u opstellen, vormt hiervoor de basis.
Lees meer...

   High performance plastics en technische kunststoffen
De omstandigheden waaronder behuizingen en technische onderdelen in de apparatenbouw worden
toegepast zijn zeer uiteenlopend. Aan stijfheid en slagvastheid, chemische en thermische
resistentie en aan oppervlaktetexturen en krasvastheid worden verschillende specifieke eisen
gesteld.
   Normeringen
In de apparatenbouw zijn diverse normeringen en standaarden van toepassing.
Lees meer...

Print