Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Innovatie

Lagere kosten met nieuwe technieken in kunststof

Onze missie is helder: wij zijn ervan overtuigd dat innovatie voorsprong genereert. Ons handelen berust daarom op drie peilers: commitment, flexibiliteit en ontzorging.

Onderzoek en nauwe samenwerking met kennisinstituten en leveranciers zijn een vast onderdeel van onze activiteiten. Meer ontwerpvrijheid, efficiëntere en effectievere processen en verhoging van duurzaamheid: Pekago innoveert continu met het doel de totale kosten gedurende de levenscyclus te minimaliseren.

   Gas-assisted productie
Pekago onderzoekt momenteel mogelijkheden om met hybride gas-assisted processen de
ontwerpvoordelen van TSG te vergroten en coating te elimineren of de voorbewerking hiervoor te verminderen.
Lees meer over gas-assisted productie...
  De norm voor de ontwikkeling van medical devices: ISO 13485
ISO 13485:2003 is een internationale norm op het gebied van medische hulpmiddelen.
Lees meer over ISO 13485...

Print