Pekago Covering Technology | Your technology covered in plastics

Matrijzen verhuizen

Steeds meer bedrijven nemen de beslissing om de vervaardiging van strategische inkoopdelen te verplaatsen. Wanneer het de productie van kunststof onderdelen betreft moeten vanzelfsprekend de benodigde matrijzen en andere productiemiddelen worden verhuisd.

Draaiboek voor een succesvolle verhuizing van matrijzen
Vaak wordt gedacht dat het verhuizen van matrijzen van de ene leverancier naar de andere een complexe en tijdrovende zaak is waarbij de risico’s en (initiële) kosten niet te overzien zijn. Dit wordt vooral veroorzaakt door onwetendheid omdat van het matrijstransferproces geen draaiboek bestaat of een werkwijze beschreven is. Deze white paper is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het effectief en succesvol managen van matrijstransfers.

Print